Comentários do leitor

مشاوره حقوقی

por ali yaghoobi (2019-11-09)


      سوال : چنانچه پس از عقد صلح عمری مصالحه فوت کند و ملک را به رهن داده باشد وضعیت عقد صلح و عقد رهن به چه شکل است ؟

    جواب : با ایجاد عقد صلح عمری مصالح مالکیت عین را به شخصی واگذار می کند اما حق انتفاع از مال الصلح را برای خود یا دیگری به مدت عمر خود یا ثالث نگه می دارد در این صورت با توجه به اینکه مصالح مالک منافع مال الصلح است و می تواند اقدام به دادن رهن و اجاره کند به انعقاد عقد رهن که جزء عقود لازم است و برهم نمی خورد مگر در موارد معینه می کند ( لازم به ذکر است که در صورت فوت راهن یا مرتهن حق رهن برهم نمی خورد ).

حال اگر پس از انعقاد حق رهن و دریافت وجه توسط مصالح عقد صلح که همان راهن عقد رهن است فوت کند با فوت این فرد طرف عقد صلح عمری که مالک عین است مشروط به پرداخته شدن دین مرتهن که حال جز ء دیون ترکه است و در صورت نداشتن ترکه باید توسط طرف صلح که مالک عین است پرداخت گردد . تا در کنار مالکیت عین مالک منافع نیز بشود تا از تضییع حق مرتهن جلوگیری شود . 

 

نویسنده : کارشناس حقوقی آقای سلیمانی

 

در عقد صلح عمری ، سوال : آیا امکان فسخ یا اقاله عقد صلح عمری وجود دارد ؟

 

جواب : در ابتدا به یک قسم تقسیم بندی عقود و تعریف آنها می پردازیم سپس به تعریف حق فسخ و اقاله و در انتها نیز جمع بندی و پاسخ سوال

۱ – عقد جایز :

عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند با اعلام خود به طرفین دیگر عقد آن را برهم بزنند .

 پس با این اوصاف از عقد جایز حق فسخ در آن کاربرد ندارد . مانند عقد وکالت

۲ – عقد لازم :

عقد لازم که خود اشکال گوناگونی دارد . عقدی است که برهم نمی خورد مگر در موارد مصرحه در قانون از جمله فسخ به خیاریا اقاله حال که فهمیدیم عقد لازم و جایز چیست می پردازیم به نحوه برهم زدن آن با استفاده از حق فسخ و اقاله .

هرگاه ضمن عقد لازمی مانند عقد صلح برای طرفین یا ثالث حق فسخی باشد آن فرد می تواند با استفاده از حق خود عقد را فسخ کند در غیر این صورت نمی توان عقد را بر هم زند . اما در مورد اقاله ، اقاله را زمانی می توان انجام داد که طرفین عقد بر بهم خوردن آن تراضی کنند . پس یک نفر از اطراف عقد به تنهایی نمی تواند عقد لازم صلح را اقاله کند و یا در صورت عدم وجود فسخ آن را فسخ کند .

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد : وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی تماس بگیرید.

 موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی و وکیل حقوقی مراحل و نحوه  اجرا گذاشتن مهریه از طریق ثبت

    با توجه به قانون جدید و الزامی شدن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نحوه مطالبه آن را به شرح ذیل و مختصر توضیح می دهم .

س ) برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ابتداعا باید به کجا مراجعه کرد؟

ج ) برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ابتداعا باید به دفتر خانه ازدواج مندرج در عقد نامه یعنی دفتر خانه ای که زوجین به عقد یکدیگر درآمده اند مراجعه کرد .

 

س ) برای مطالبه مهریه چه مدارکی نیاز است ؟

ج ) برای مراجعه به دفتر خانه باید عقد نامه، شناسنامه و کارت ملی زوجه و ترجیحا کپی کارت ملی و شناسنامه زوج به همراهتان باشد . در صورتی که عقد نامه در اختیار نداشتید تقاضای رونوشت از دفتر خانه نمایید .

 

س ) نحوه درخواست صدور اجرائیه چگونه است ؟

ج ) زوجه پس از مراجعه به دفتر خانه ازدواج به همراه مدرک در خواست صدور اجرائیه می نماید و سر دفتر پس از درخواست زوجه اجرائیه به میزان مهریه تقاضا شده صادر می نماید و از طریق پست به نشانی زوج ارسال می نماید – ( ابلاغ اول )

 

س ) در اجرائیه ثبت چه تعداد سکه میتوان مطالبه کرد ؟

ج ) در اجرای ثبت زوجه می تواند ۱ سکه تا کل مهریه مندرج در عقد نامه را مطالبه نماید و این بستگی به نظر زوجه دارد بحث ۱۱۰ عدد سکه در خصوص اجرای ثبت مطرح نمی باشد .

 

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی خانواده با ما در تماس باشید.

 

س ) فواید مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چیست ؟ج ) ۱ – هزینه کمتر نسبت به مطالبه از طریق  دادگاه۲ – مدت زمان آن کمتر از طریق دادگاه است۳ – امکان ممنوع الخروجی زوج۴ – توقیف اموال زوج س ) پس از ابلاغ به دفتر خانه به کجا باید مراجعه نمود ؟

ج ) پس از ابلاغ دفتر خانه زوجه به همراه مدارک به اداره اجرای ثبت مراجعه می نماید پس از ثبت و تشکیل پرونده مجددا برای زوج ابلاغ  ( دوم ) فرستاه می شود که پس از گذشت ۳ هفته زوجه به اجرای ثبت مراجعه و اقدام به معرفی مال و توقیف آن و همچنین ممنوع الخروج نمودن زوج می نماید ( لازم به توضیح است که مال معرفی شده نباید جز مثتثنیات دین باشد )

 

س ) اگر زوج ممنوع الخروج شود برای رفع آن چکار می تواند بکند ؟

ج ) زوج می تواند مهریه مطالبه شده را پرداخت نماید یا اگر توانایی پرداخت ندارد می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه نماید . در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه زوج می تواند از اداره اجرای ثبت تقاضای رفع ممنوع الخروجی نماید .

 

کسانی که استحقاق یا شرایط دریافت مستمری شخص متوفی را دارند 

 ۱ – همسر دائم بیمه شده متوفی

۲ – شوهر = مشروط بر اینکه ۱ – تحت تکفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد ۳ – از کار افتاده باشد ( طبق نظر کمیسیون پزشکی ) ۴ – هیچ گونه مستمری از سازمان دریافت نکند.

۳ – فرزند پسر متوفی = در صورتی که سن آن کمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قانونی قادر به کار کردن نباشد ۳ – پس از سن بیست سالگی به شرط اینکه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصیل باشد .

۴ – فرزندان دختر در صورتی که مجرد بوده و فاقد شغل باشند.

۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نیز در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق قانونی بهره مند می شود .

۶ – پدر و مادر متوفی = در صورتی از مستمری برخوردارند که ۱ – تحت تکفل او باشند ۲ – سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۳ – و یا اینکه از کار افتاده باشند و از سازمان مستمری دریافت نمایند .

 

برگرفته از مجموعه مقالات وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی در صورت نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل خانواده با موسسه حقوقی در تماس باشید.

 

برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 موسسه حقوقی حامی ، وکیل حقوقیموضوع:دفاع در خصوص اتهام سو استفاده از چک سفید امضا

یعنی شخصی بدون اذن صادر کننده مندرجات آن را تکمیل نموده باشد در این موارد در دفاع از متهم چه باید کرد.

در این خصوص ۳ مطلب را باید در نطر گرفت:

۱.آیا میان طرفین در این زمینه توافقی بوده است.
۲.ایا استفاده کننده سو نیت داشته است.
۳.تکمیل کننده با چه قصدی متن چک را پر کرده است.

برای مثال اگر توافقی میان طرفین بوده یعنی صادر کننده به دارنده بدهکار بوده ولیکن میزان بدهی مشخص نبوده است و پس از محاسبه و مشخص شدن میزان بدهی دارنده رقم ان را در متن چک قید و نسبت به وصول ان اقدام‌ نماید این به نوعی اعطای نمایندگی از سوی صادر کننده به دارنده میباشد و به لحاظ نداشتن سوء نیت و عنصر روانی دارنده مرتکب جرمی نشده است.

به طور کلی و از دیدگاه علما و دکترین حقوقی وقتی چکی به صورت سفید امضا صادر و در اختیار شخصی قرار میگیرد یعنی صادر کننده به آن شخص نمایندگی یا وکالت ضمنی جهت پر کردن متن ان و وصول چک را داده است
نتیجه.تا جایی که میتوانید از صدور چک سفید امضا خودداری نمایید.

 

برگرفته از مجموعه مقالات وکیل پایه یک دادگستری سجاد عروجی لطفا در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 انواع خسارت قراردادی

خسارت قراردادی بر دو قسم است :

  • خسارت عدم انجام تعهد ( با اصل تعهد قابل جمع نیست)
  • خسارت تاخیر انجام تعهد (با اصل تعهد قابل جمع است)

طبق ماده ۲۲۱ تاکید دارد به خسارت های ناشی از تعهدات قراردادی که جزو قواعد عمومی قرارداد ها است تعهد به جبران خسارت های متعارف نیاز به تصریح در قرارداد ندارد و فایده شرط تصریح دو طرف مربوط به خساراتی فراتر از متعارف است

در خسارت نوع اول: جایی است که اصل تعهد قابل انجام نیست و متعهد به جای اصل تعهد باید خسارت بدهد و این خسارت بدل اصل تعهد است به صورت پولی جبران میشود و توسط کارشناس نیز مشخص میشود.

خسارت عدم انجام تعهد مخصوص تعهد وحدت مطلوب است که وحدت مطلوب به تعهدی گفته میشود که اگر زمان سپری شود دیگر انجام تعهد کاربرد ندارد .

درخسارت نوع دوم: جایی است که اصل تعهد قابل انجام است ولی چون متعهد تاخیر کرده هم باید تعهد را انجام دهد و هم خسارت بدهد پس خسارت تاخیر در انجام تعهد با اصل تعهد قابل جمع است و خسارت تاخیر مخصوص تعدد مطلوب است

تعدد مطلوب به تعهدی گویند که اگر موعد ان هم سپری شود انجامش باز هم مفید است

نویسنده : کارشناس حقوقی ، زهرا رنجبر

لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 رهن مالی توسط تاجر بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی چه حکمی دارد ؟ آیا معامله صلح معوض وی در این دوران صحیح است ؟

ج ) هرگاه تاجر بعد از توقف این معاملات را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود :

۱ – هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد

۲ – تادیه هر قرض اعم از حال یا موجر به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد ماتعد ابراء ظهرنویسی چک تضمین شده بانک ملی به تصع دیگری

۳ – هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را عقیده نماید به ضرر طلبکاران تمام شود ماتعد رهن مال خود .

    معاملات مغانبه ای تاجر متوقف که معوض محسوب می شود ماتعد صلح معرض باطل نیست بنابر این این معاملات صحیح و ناقد می باشند اگر چه هر یک از دو طرف حق فسخ معامله از طریق اعمال خیا غبن را خواهد داشت .

نکته : هرگاه در نتیجه اقاله دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکار یا اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آن ها ، ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکار ها معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است . مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود .

 

    نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکار ها در آن ذینفع می باشند مسیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد .

    اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طورصوری یا مسوق به تبانی بوده است این معامله به خودی خود باطل است عین و منافع مای که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود .

 

کسانی که استحقاق دریافت مستمری شخص متوفی را دارند .

 ۱ – همسر دائم بیمه شده متوفی

۲ – شوهر = مشروط بر اینکه ۱ – تحت تکفل زن بوده باشد ۲ – سن او از ۶۰ سال بیشتر باشد ۳ – از کار افتاده باشد ( طبق نظر کمیسیون پزشکی ) ۴ – هیچ گونه مستمری از سازمان دریافت نکند

۳ – فرزند پسر متوفی = در صورتی که سن آن کمتر از ۲۰ سال تمام باشد ۲ – به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قانونی قادر به کار کردن نباشد ۳ – پس از سن بیست سالگی به شرط اینکه در مقطع دانشگاه مشغول به تحصیل باشد .

۴ – فرزندان دختر در صورتی که مجرد بوده و فاقد شغل باشند

۵ – فرزند خوانده : فرزند خوانده نیز در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق قانونی بهرمند می شود .

۶ – پدر و مادر متوفی = در صورتی از مستمری برخوردارند که ۱– تحت تکفل او باشند ۲– سن پدر از ۶۰ سال و مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد ۳ – و یا اینکه از کار افتاده باشند و از سازمان مستمری دریافت نمایند .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 

معاوضه چگونه عقدی است ؟

   قانون گذار در ماده ۴۶۴ قانون مدنی به تعریف عقد معاوضه پرداخته : معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند ، بدون ملاحظه این که یکی عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد .

معاوضه به نوعی در برابر بیع قرار دارد به این صورت که بیع مبادله کالا یا مبیع با پول می باشد  و دارای احکام خاصه ای می باشد اما در معاوضه دو مال که می توانند حق مالی یا عین یا منفعت باشند مورد تبادل قرار گیرند و درمورد فرضی هم که دو کالا با مبلغی به عنوان سرانه مورد معامله واقع می شود.

ملاک مشخص شدن اینکه عقد معاوضه است یا بیع قصد مشترک طرفین است که کدام قصد کرده اند زیرا از دیگر تفاوت های معاوضه با بیع این است که مطابق با ماده ۴۶۵ قانون مدنی احکام خاصه بیع مانند خیار مجلس و تاخیر ثمن که ویژه عقد بیع است در معاوضه جاری نیست چنانچه شریکی ملک خود را با معاوضه به دیگری منتقل کند نیز حق شفعه در آن جاری نمی گردد .

 

عقود دو وجهی :

در این مقاله می پردازیم به توضیح و اقسام عقود دو وجهی :

در ابتدا به تقسیم بندی کلی عقود اشاره می کنیم سپس به تشریح عقود دو وجهی ، ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات را به پنج دسته لازم ، خیاری  ، حایز ، منجر و معلق تقسیم بندی کرده است . عقود دو وجهی عقودی هستند که غالبا و تنها برای یکی از طرفین قرارداد ایجاد حق می نماید و نسبت به این طرف از قرارداد جایز تلقی می شود .

بدین معنا که این فرد اختیار دارد از حق ایجاد شده برای خود بگذرد و نسبت به طرف دیگر قرارداد ایجاد حقی نمی کند و این فرد باید پایبند به مفاد قرارداد باشد ماده ۱۸۷ قانون مدنی عقود دو وجهی را اینگونه تعریف کرده : عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز از جمله عقود دو وجهی می توان عقد کفالت ماده ۷۳۴ عقد رهن ماده ۷۸۷ قانون مدنی و همان ذمه به ذمه نام برد .

نویسنده : کارشناس حقوقی ، امیر علی سلیمانی

 

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

 موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ارائه دهنده کلیه ی خدمات حقوقی ، وکیل چک ، وکیل حقوقی

 

سوال

بر اساس رای قطعی شعب دیوان، شهرداری الزام به صدور پروانه ساخت طبق مقررات، در حریم شهر شده است، حالیه شهرداری در مقام اجرا به علت نبود ضابطه ساخت و ساز در حریم شهر از صدور پروانه ساخت خودداری و موضوع را از کارگروه استانداری استعلام نموده و اجرای رأی را به اخذ چندین استعلام از ادارات موکول نموده که اخذ پاسخ شاید چندین ماه طول بکشد و حتی کارگروه یا ادارات با صدور پروانه ساخت مخالفت کنند. حال نتیجه اجرای رای قطعی دیوان توسط شهرداری چه می شود؟

 

جواب
آرای صادره شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساخت از دو جهت دارای خلاء بوده که عملا موجب بلاتکلیفی شهروندان و عدم اجرای رأی می گردد:

۱٫ اینکه پروانه صادره باید بر اساس کدام کاربری باشد (کاربری سابق؟ کاربری همجوار؟ کاربری غالب منطقه؟)؛
۲٫ مجوز ساخت باید بر اساس چه تراکمی باشد؟ {تراکم ملک مذکور در شرایط فعلی؟ تراکم طرح تعریف شده؟ تراکم همجوار؟ تراکم پایه؟ تراکم پایه ی کاربری مجاور؟ تراکم پایه در کاربری عرف غالب منطقه؟}

به همین دلیل آرای الزام به صدور پروانه در اجرا با مشکل مواجه می گردد و بخشی از این ایرادات بر می گردد به قصور خود شاکی که طرح دعوای مناسبی نمی کند یا در این خصوص از وکلایی استفاده می کند که تخصصی در خصوص این نوع دعاوی ندارند و به عبارتی کار تخصصی را به پزشکی عمومی واگذار می کنند!

در هر حال ایرادات شهرداری در این خصوص قابل توجه و معتنا به است ولی در هر حال تقاضای اجرای رأی صادره از شعبه صادر کننده رأی و در صورت عدم تمکین از رأی صادره، استنکاف از اجرای رأی را مطرح نمایید.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که رأی دیوان عدالت اداری باید در چهار چوب قانون اجرا شود به عنوان مثال به موارد ذیل توجه نمایید که شهرداری باید بلامانع بودن صدور پروانه را از نهاد مذکور استعلام نماید.
– وقتی زمینی در حریم شهر قراردارد وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ شهرداری در صدور مجوز ساخت باید از اداره جهادکشاورزی نیز استعلام نماید.
– از طرفی اگر ملکی در اطراف نهر یا رودخانه باشد وفق قانون توزیع عادلانه آب سال ۱۳۶۱ و آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه سال ۱۳۷۸ تکلیف شهرداری استعلام از اداره مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور مجوز احداث بنا است.
– همچنین است استعلام از اداره کل راه و شهرسازی نسبت به اراضی واقع در حریم جاده و راه آهن وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن سال ۱۳۷۶ جهت صدور پروانه الزامی است.
نام دیگر امور فوق را «سنگ قلاب» نامند!

نویسنده : امید محمدی

۱٫ ساز و کار تغییر کاربری مذکور چگونه است؟
۲٫ آیا هزینه ای باید به شهرداری پرداخت شود؟

لازم به توضیح است که ملک مذکور قبلا و در اصل مسکونی بوده و سند مسکونی داشته پس از اخذمجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی به کاربری آموزشی تغییر دادیم. یعنی اولا و بالذات این ملک مسکونی بوده است.

جواب
اگر کاربری آموزشی در طرح تفصیلی اعمال شده باشد باید تقاضای تغییرکاربری به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد که پیشنهاد تغییرکاربری از طریق شهرداری خواهد بود. سابقه مسکونی ملک می تواند در این تغییرکاربری مجاب کننده باشد.

اما در هر حال این موضوع (تغییرکاربری با مصوبه کمیسیون ماده پنج) دارای هزینه برای متقاضی تحت عناوینی از جمله عوارض تغییر کاربری و یا ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود که از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد بر طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شد که با تفسیر ارائه شده حتی قانونی بودن آن عطف بماسبق هم شده و آرای قبلی دیوان راجع به غیرقانونی بودن اخذ این مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند رای ۷۸۶ سال ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان در تجویز اخذ عوارض بعداز کمیسیون.

http://hdglaw.parsiblog.com/https://bestlegal.tebyan.net/newindex.aspxhttp://hdg-law.blog.ir/