Comentários do leitor

Mau chóng Xử lý nước thải công nghiệp uy tín tại TPHCM cho khách hàng

por ahri cool777 (2019-11-21)


Tây Ninh: Quản lý chặt việc xử lý nước thải tại các khu công nghiệp

   

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh vừa có Văn bản yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất (KCN, CCN, KCX), khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về việc quản lý, vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa và xử lý nước thải.

Mau chóng Xử lý nước thải uy tín tại TPHCM cho khách hàng

tay ninh

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tập trung của một khu công nghiệp ở Tây Ninh

Theo đó, căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 và Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ TN&MT…, Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, CCN, KCX, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện rà soát lại cơ sở hạ tầng hệ thống thu gom, thoát nước nước mưa, nước thải và hệ thống xử lý nước thải; cải tạo nâng cấp nếu cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng.

Chờ gì Xử lý bùn thải ép khô uy tín tại TPHCM thôi nào

 

Đồng thời, các chủ đầu tư thu gom triệt để nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, vận hành thường xuyên, liên tục theo đúng quy trình, công nghệ đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, bao gồm các nội dung: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, các thông số đặc trưng của nước thải, lượng điện tiêu thụ, loại và lượng hóa chất sử dụng, lượng bùn thải phát sinh.

Mau chóng Xử lý nước thải công nghiệp uy tín tại TPHCM cho khách hàng

 

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, KCX, CCN, khu kinh tế tách riêng biệt hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom, xử lý, thoát nước thải; kiểm soát chặt chẽ nước làm mát của các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; không để xảy ra tình trạng các doanh nghiệp trong KCN xả nước thải lẫn vào hệ thống thoát nước mưa và chịu trách nhiệm đối với vấn đề này.

moitruongsach 

 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương

 SĐT: 0943.40.60.70

 

 Website: https://moitruongsach.org/