Perfil do usuário

Imagem de perfil

Mr Cao Đẳng Dược Hà Nội

Resumo da Biografia

Diem chuan cao dang y duoc Ha Noi xet tuyen la bao nhieu?

Voi su hoi nhap cua ca nuoc nganh y duoc dang mo ra co hoi viec lam cho rat nhieu ban tre hien nay, vi vay he thong cac truong dao tao nganh y duoc cung ngay cang mo rong dac biet la he cao dang. Dieu nay nay dan den viec tuyen sinh cua nhieu truong tung nam lai co nhieu chuyen bien, khien cho cac ban hoc sinh luon phai cap nhat va hoc tap de lam sao co the duoc buoc tiep nhung uoc mo cua minh de cham soc cho moi nguoi.

Tiep nhung nam truoc, truoc mot mua tuyen sinh lai den nhieu ban hoc sinh ban khoan lo lang ve diem chuan cao dang y duoc Ha Noi (thuoc Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach) de co su chuan bi tot khi tham gia tuyen sinh tai cac truong cao dang y duoc.

Diem chuan cao dang y duoc HN nam nay tang hay giam?

Cung nhu moi nam truong van thuc hien tuyen sinh theo hinh thuc xet tuyen hoc ba va diem thi THPT quoc gia. Day thuc su la co hoi danh cho cac ban tre yeu thich nganh y duoc doi voi cac ban hoc sinh khong dat duoc so diem nhu mong muon thi van co the xet tuyen theo hinh thuc hoc ba.

Xet tuyen theo hinh thuc hoc ba:

·        Da tot nghiep THPT quoc gia

Xet tuyen theo diem thi THPT:

·        Thi sinh do ky thi tot nghiep THPT quoc gia

·        Dung ket qua thi va dien day du thong tin vao phieu dang ky xet tuyen cua nha truong.

Nhu vay, diem chuan cao dang y duoc Ha Noi khong con la noi lo. De tro thanh sinh vien cua thuong hieu uy tin truong Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach, cac ban hay nop ho so ve dia chi duoi day nhe:

Xem them: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/cat/cao-dang-duoc.html

Thong tin lien he: 

Social: https://twitter.com/cdduochanoi33

Dia chi: Km14 Duong Ngoc Hoi - Xa Ngoc Hoi - Huyen Thanh Tri - TP. Ha Noi.  (Canh cay xang 76 - BV Nong Nghiep)

Website: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com

Dien thoai: 096.153.9898 - 093.351.9898

Hastag: #caodangduochanoi #caodangykhoaphamngocthach #caodangyduoc